Ευκαιρίες καριέρας


Γραμματειακή Υποστήριξη - Sales Administration (Κωδικός Θέσης: SEC1)

Η θέση
Η υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και τα καθήκοντά της/του θα περιλαμβάνουν εταιρική γραμματειακή υποστήριξη και υποστήριξη πωλήσεων, με τις παρακάτω κύριες ασχολίες:
 • Υποστήριξη πωλήσεων, σύνταξη, αποστολή, παρακολούθηση οικονομικών/τεχνικών προσφορών
 • Επικοινωνία με πελάτες-προμηθευτές εσωτερικού-εξωτερικού
 • Διαχείριση εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας και τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση εμπορικών συναλλαγών, έκδοση και καταχώρηση εμπορικών παραστατικών
 • Διαχείριση εισπράξεων – πληρωμών, συμφωνία υπολοίπων
 • Διαχείριση παραγγελιών, παραδόσεων Πελατών - Προμηθευτών
 • Διαχείριση, παρακολούθηση κλήσεων τεχνικής εξυπηρέτησης, συμβάσεων, εκκρεμοτήτων
 • Διαχείριση Marketing Campaigns, Newsletters
Το προφίλ σας
Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:
 • Επαγγελματική εμπειρία σε εταιρία πληροφορικής
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση προιόντων και υπηρεσιών πληροφορικής
 • Πολύ καλή γνώση εμπορικών παραστατικών & συναλλαγών και χρήση ERP/CRM
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Word, Excel, Windows, Internet, e-mail κτλ
 • Εξωστρεφή, δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα, με άνεση στον προφορικό και γραπτό λόγο
 • Υψηλές οργανωτικές ικανότητες, ανάληψη πρωτοβουλιών, διαικπερέωση πάσης φύσεως υποθέσεων
 • Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και εκπαίδευσης στο χώρο της τεχνολογίας
Η εταιρία προσφέρει
Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια
 • Νεανικό, φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης στο πλαίσιο μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας

Εάν ενδιαφέρεστε, τότε μπορείτε να αποστείλετε άμεσα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στη διεύθυνση job@datavision.gr (Κωδικός Θέσης: SEC1).

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.