Ευκαιρίες καριέρας


Γραμματεία Πωλήσεων - Sales Support (Κωδικός Θέσης: SADM1)

Η θέση
Η/Ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας και τα καθήκοντά της/του θα περιλαμβάνουν υποστήριξη πωλήσεων και γραμματεία με τις παρακάτω κύριες ασχολίες:
 • Υποστήριξη οργάνωσης τμήματος πωλήσεων και διοικητική υποστήριξη
 • Επικοινωνία με υφιστάμενους, δυνητικούς πελάτες και προμηθευτές εσωτερικού / εξωτερικού
 • Σύνταξη, αποστολή, παρακολούθηση οικονομικών / τεχνικών προσφορών
 • Διαχείριση εισερχόμενης / εξερχόμενης αλληλογραφίας και τηλεφωνικού κέντρου
 • Διεκπεραίωση εμπορικών συναλλαγών, e-shop, έκδοση και καταχώριση παραστατικών
 • Διεκπεραίωση παραδόσεων εμπορευμάτων, εισπράξεων / πληρωμών
 • Διαχείριση κλήσεων τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, συμβάσεων, εκκρεμοτήτων
 • Διαχείριση marketing campaigns, newsletters
Το προφίλ σας
Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης γραμματεία πωλήσεων, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:
 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον (2) δύο ετών σε εταιρία τεχνολογίας
 • Επιθυμητές σπουδές στην πληροφορική
 • Πολύ καλή γνώση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής
 • Άριστη γνώση αγγλικών (απαιτείται προφορική και γραπτή επικοινωνία)
 • Πολύ καλή γνώση εμπορικών και εταιρικών συναλλαγών και χρήση συστημάτων ERP/CRM
 • Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου (Microsoft Office, Windows, internet, googling κτλ.)
 • Εξωστρεφής, δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα με άνεση στον προφορικό και στον γραπτό λόγο
 • Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, με υψηλές οργανωτικές ικανότητες, ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Δημιουργική σκέψη, άριστη ικανότητα διαχείρισης υποθέσεων και επίλυσης προβλημάτων
 • Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας
Η εταιρία προσφέρει
Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Ασφάλιση I.K.A. και bonus παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια και εκπαίδευση σε θέματα τεχνολογίας
 • Νεανικό, φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης στο πλαίσιο μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας

Εάν ενδιαφέρεστε, τότε μπορείτε να αποστείλετε άμεσα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στη διεύθυνση cv@datavision.gr (Κωδικός Θέσης: SADM1).

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.